نماد دیجی بایت

دیجی بایتDGB

#کوین

قیمت دیجی بایت DigiByte

2.17%
0.00942 $
تومان
$0.00915
$0.01013
بالاترین قیمت دیجی بایت امروز0.01013 $
پایین‌ترین قیمت دیجی بایت امروز0.00915 $
حجم معاملات175,028,587 $
حجم معاملات ارز1,709,068