نماد دیجی بایت

دیجی بایتDGB

#کوین

قیمت دیجی بایت DigiByte

12.90%
0.01129 $
تومان
$0.0099
$0.01144
بالاترین قیمت دیجی بایت امروز0.01144 $
پایین‌ترین قیمت دیجی بایت امروز0.0099 $
حجم معاملات222,358,786 $
حجم معاملات ارز2,439,689